Za izlagace

Štampa

Vrijeme održavanja: 16-18. septembar 2021.
Otvaranje sajma: četvrtak, 16.09.2021. u 11:00 sati
Radno vrijeme: od 11:00 - 19:00 sati
Zatvaranje sajma: u subotu, 18.09.2021. u 18:00 sati

Montaža štanda:
Utorak, 14.09.2021. od 07:00 - 18:00 sati
Srijeda, 15.09.2021. od 07:00 - 21:00 sati

 

Demontaža štanda:
Subota, 18.09.2021. od 18:00 - 21:00 sati
Nedjelja, 19.09.2021. od 07:00 - 18:00 sati

Osiguranje štanda:
Izlagači su obavezni biti prisutni na svojim izložbenim prostorima za vrijeme namiještanja i raspremanja u terminu od 7:00 do 21:00 sati. Za vrijeme trajanja sajma, osiguranje izložbenih prostora od strane organizatora je u vremenskom terminu od 18:30 do 9:30 sati sljedećeg dana. Za eventualno izgubljene stvari neće biti nikakve odštete.